Redaction Czech loan | 05.01.2017

Revoluce ve hypotékách

Financování bydlení počátkem 1. prosince 2016 doznalo výrazných změn. Práva klientů byla výrazně posílena, protože hypotéky začali podléhat novým regulacím daným zákonem 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Hlavní povinností pro banky se nyní stává požadavek na přísnější ověření bonity žadatele o úvěr. Klienti naopak získali celou řadu výhod, které posiluje jejich postavení vůči bankám.

Nejdůležitější výhody pro klienty:
• Lhůta na „rozmyšlenou“ 14 dní, klienti mají nyní zákonem pevně stanovenou lhůtu 14 dní „na rozmyšlenou“ před podpisem úvěrové smlouvy, kdy banka během této lhůty nesmí změnit podmínky úvěru,
• Mimořádné splátky zdarma, nově mohou klienti dávat každý rok předčasné mimořádné splátky až 25% zdarma bez jakýchkoliv poplatků,
• Sankce za předčasné splacení hypotéky v případě výjimečných životních situací jako jsou: prodej nemovitosti, úmrtí dlužníka, či rozvod se sankce za předčasné splacení snižuje jen na účelně vynaložené náklady banky odpovídající nákladům banky na předčasné splacení (1% z nesplacené jistiny max. však 50.000 Kč),
• Strukturované nabídky, banky musí poskytovat informace o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře, tak aby bylo možné jednotlivé nabídky konkurenčních bank mezi sebou lépe porovnat,
• Odvolání proti pochybení banky, nově se zavádí možnost klienta odvolat proti neplatnosti smlouvy, pochybila-li banka ve scoringu a poskytla úvěr prokazatelně dlužníku neschopnému splácení, tato lhůta činní 3 roky.

Nevýhody pro klienty
Díky novému zákonu značně narůstá administrativní zátěž při sjednávání hypotečního úvěru. Hypoteční banky jsou nově ze zákona povinny provést důslednější scoring finanční situace žadatele. Banky se musí zaměřit jak na výši a strukturu příjmů tak i na výši výdajů. Informací o tom, jak splácí dosavadní dluhy, atd. Z toho vyplývá přísnější a zdlouhavější posuzování žádosti o úvěr a detailnější zkoumání výdajů např. z trvalých plateb na výpisech z účtu.

Závěrem je zapotřebí říci, že zákon ctí zásadu retroaktivity, a nebude se tedy aplikovat na právní poměry vzniklé před jeho účinností. Výhody pro klienty platí tedy jen pro hypoteční úvěry sjednané po 1.12.2016

Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.