Redaction Czech loan | 24.01.2019

Jak postupovat při nesplácení hypotéky?

Hypoteční úvěry jsou již ze své podstaty zajištěny nemovitostí, kterou může banka v případě nesplácení prodat. Problém se splácením hypotéky může potkat téměř každého. Jak postupovat, abychom se vyvarovali větším problémům a nepřišli o střechu nad hlavou?

Základní pravidlo při sestavování osobního finančního plánu nám říká, abychom si vytvořili minimální rezervu 6 měsíčních platů pro případ ztráty příjmu. Šest měsíců je současně lhůta, po které většina bank přistoupí k exekuci nemovitosti, pokud dlužník přestane splácet hypotéku a nereaguje na upomínky a s bankou nekomunikuje.

Čisté úvěrové registry

Základním pravidlem jak se vyvarovat vážnějším problémům je hlídat si úvěrovou historii. Každá bankovní půjčka a průběh jejího splácení se evidují v úvěrových registrech, jejichž záznamy si banky mezi sebou sdílejí. V případě zpoždění příjmu je možné si sjednat např. kontokorent k běžnému účtu. Nebo případně provést refinancování hypotéky či konsolidaci jiných spotřebitelských úvěrů, k čemuž jsou čisté úvěrové registry základní podmínkou.

Komunikujte se svou bankou

Včasnou komunikací s bankou můžete předejít hlubším problémům, ani banka nemá zájem na exekuci Vaší nemovitosti, neboť své nesplácené pohledávky většinou odprodávají inkasním agenturám. Pro banku je default klienta nejen finanční riziko, ale také ztráta dobrého renomé. Obrátíte-li se na hypoteční centrum banky s předstihem, můžete najít výhodnější řešení celé situace.

  1. pojištění schopnosti splácet (je-li sjednáno) – dostanete-li se do problémů se splácením v důsledku ztráty zaměstnání, využijte pojištění neschopnosti splácet. Jedná se spíše o preventivní krok, na který je třeba myslet již v předem. Je důležité znát fakt, že na plnění má pojištěný nárok pouze, pokud se ocitne na úřadu práce v důsledku ukončení zaměstnání ze strany zaměstnavatele, nikoliv dohodou.
  2. požádejte o odklad splátek – službu, kterou banky umožňují je dočasné pozastavení anuitních splátek, většinou na dobu do 3 měsíců. Po tuto dobu si banky zpravidla inkasují jen předepsané úroky (přibližně 1/3 splátky)
  3. snižte si výši splátky – umožňuje-li Vaše banka službu variabilita splátek snižte si měsíční splátku hypotéky. V době kdy to situace umožní a příjem bude vyšší, se Vám zase splátka navýší. Ne každá banka bohužel tuto službu umožňuje, je lepší si variabilitu splátek zajistit již při výběru banky.
  4. prodlužte si délku splatnosti – delší splatností si zajistíte nižší měsíční splátky. Je zapotřebí brát v úvahu, že maximální doba splatnosti úvěru může být max. do 70 let věku (záleží také na profesi). Za dodatek k úvěrové smlouvě mimo fixaci hypotéky si banky účtují poplatek většinou 4.000 Kč – 5.000 Kč.
  5. požádejte o restrukturalizaci úvěru – je-li situace vážnější, a žádné z výše uvedených opatření již nelze využít, pokuste se domluvit s bankou na individuálním splátkovém kalendáři. Ostatně přestane-li klient splácet, ale se bankou alespoň komunikuje, pověření pracovníci banky zpravidla nabídnou individuální splátkový kalendář sami.

Prodej vlastní nemovitosti 

Je-li situace opravdu kritická, a žádné jiné řešení nepřichází v úvahu je výhodnější si prodat svou nemovitost sám, než se tak stane v rámci exekučního řízení. Inkasní agentury, kterým zpravidla banky nesplácené pohledávky odprodávají mohou sledovat i jiné zájmy. Cílem inkasní agentury může být prodat nemovitost co nejdříve, případně předem domluvenému zájemci. Není tedy jistě třeba dodávat, že hlavním motivem inkasní agentury je rychlý zisk, nikoliv nejlepší řešení finanční situace dlužníka. V některých případech se může dokonce stát, že peníze z prodané nemovitosti v exekuci nemusí plně pokrýt nesplacený dluh z hypotéky.

Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.